Schoolresultaten

Lagere schoolDe “CEP” (zeg maar de ‘CITO-TOETS’)  aan het eind van de lagere school, die toegang geeft tot het middelbaar onderwijs heeft, gerekend over alle 21 scholen van Midebdo, een ongelooflijk goede score: 211 van de 222 leerlingen zijn geslaagd, dus dat is 95%. Lycée & CEGDe BEPC (zeg maar het ‘MAVO/HAVO-DIPLOMA’, waarbij bedacht moet worden dat aan … Lees meer

Uitwisseling

Voor het eerst hebben we mensen uit Burkina Faso, een echtpaar waarvan de man voor Stichting Faso als vertrouwenspersoon en adviseur functioneert, uitgenodigd om naar Nederland te komen; we hebben daarvoor enkele bedrijven gevonden die dit mogelijk gemaakt hebben. De uitwisseling was buitengewoon nuttig – en onze vriendschap is verdiept.

Dag van de vrouw

Stichting Faso heeft in 2019 en 2020 een bijdrage geleverd aan de organisatie van de ‘Dag van de vrouw’ voor de vrouwen van Midebdo.We doen dit bijzonder graag omdat we stap voor stap de positie van de vrouwen hopen te versterken. Door hieraan bij te dragen bouwen we ook langzamerhand een band met hen op.We … Lees meer

Naaischool

In  2019 is een begin gemaakt met het opzetten van naaicursussen voor (jonge) vrouwen in Midebdo. Er is veel gedaan om dit van de grond te tillen, onder meer door aanschaf van materialen; ook zijn er zonnepanelen geplaatst zodat er verlichting is.In oktober is een evaluatie gemaakt door de regionale inspectie (bevordering ondernemerschap jongeren in … Lees meer