Cursus Excel voor onze coördinator

We hebben voor de heer MALO, onze coördinator, een cursus EXCEL betaald… Hij leverde veel cijfers aan in WORD, een tekstprogramma; en dat kostte ons tijd om dat weer om te zetten. Het was eigenlijk, zo bleek, een cursus voor gevorderden (mensen die in de ICT werkzaam zijn). Zijn commentaar: … het feit dat de inhoud erg complex was, vandaar de begripsproblemen die tot (..)  grote vertraging leidden… Het is zo complex dat ik elke dag moet oefenen om te wennen aan de verschillende tools van Excel. Voor zover ik weet, kan ik nu beter met Excel werken,

Plaats een reactie