Bouw mediatheek

Wilde Ganzen’ – waarschijnlijk u wel bekend – heeft, in samenwerking met partners ‘in het Zuiden’, een training opgezet waarbij de mensen leren zelf fondsen te werven in de eigen dorpjes of steden, in hun provincie en het eigen land. Uit Midebdo hebben de 2 middelbare scholen hieraan mee gedaan. 
Het CEG heeft in dit kader een project ingebracht: de bouw van een Mediatheek. Wilde Ganzen heeft aangegeven een derde van de kosten hiervan voor haar rekening te nemen. Het resterende bedrag
(ruim € 14.000) willen we door fondswerving bij elkaar krijgen.

Plaats een reactie