Naaischool

In  2019 is een begin gemaakt met het opzetten van naaicursussen voor (jonge) vrouwen in Midebdo. Er is veel gedaan om dit van de grond te tillen, onder meer door aanschaf van materialen; ook zijn er zonnepanelen geplaatst zodat er verlichting is.
In oktober is een evaluatie gemaakt door de regionale inspectie (bevordering ondernemerschap jongeren in regio Zuid-West).
Voor het laten uitvoeren van hun aanbevelingen (uitbreiding en diploma-erkenning) gaan we nog op zoek naar fondsen.

Plaats een reactie