Over Stichting Faso

Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling in Burkina Faso, West Afrika. De missie van de stichting is het ondersteunen van lokale initiatieven ter bevordering van de economische en sociaal-maatschappelijke situatie. Onderwijs en ondernemerschap spelen belangrijke rollen. Dit ter verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Burkina Faso.

Begunstigden

We richten ons met name op de bewoners in Midebdo – dat uit 52 dorpjes bestaat – in het uiterst zuidelijke puntje van het land. Diverse ondernemers in het land hebben baat bij de activiteiten van Stichting Faso aangezien hun afzetmarkt wordt vergroot. Daarnaast faciliteert de stichting de vriendschapsband tussen een middelbare school in Batié en het Corlaer college in Nijkerk.

Hoe gaan we te werk?

De stichting kent in Nederland een bestuur dat haar taken onbezoldigd uitvoert. Het bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers en scholieren. In Nederland wordt geld ingezameld door fondswerving, subsidie, sponsoring of ontvangst van donaties en giften. Stichting Faso streeft ernaar om 100% van uw donatie ten goede te laten komen aan ontwikkelingsprojecten en personen in Burkina Faso. Sinds 2013 hebben we rechtstreeks contact met de burgemeester van Midebdo en met de schoolinspectie. Met hen stemmen we de projecten die door de stichting ondersteund worden af. Daarnaast hebben we diverse onafhankelijke adviseurs die ons adviseren over de voortgang van de projecten van de stichting. Stichting Faso wordt door ICCO ondersteund door hun Frontoffice Impulsis.

Bestuur en vrijwilligers

Cees Boekelo

Voorzitter

In mijn leven heb ik op veel manieren gewerkt met jongeren – in het Voortgezet Onderwijs met leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, in de begeleiding van blinde kinderen in de leeftijd van 6 tot 10 jaar. Altijd in ‘rijk voorziene omstandigheden’.
In Burkina Faso raken de kinderen mij ook – kinderen van 5 tot 15 jaar, jonge mensen van 15 tot 25 jaar. En altijd met hun verwachting; en hun vertrouwen.
De vrouwen in Midebdo, Burkina Faso, hebben een zeer ondergeschikte positie – maar zij dragen de samenleving. Ik zet mij ook graag in om hun capaciteiten en mogelijkheden meer ruimte te geven, om hun wens om enige onafhankelijkheid te verwerven te faciliteren.
Met Stichting Faso dragen we iets bij aan de levensmogelijkheden van de mensen in die 52 dorpjes in Burkina Faso – voor mij een vorm van (de Bijbelse) gerechtigheid.

René Boers

Secretaris

Voor mijn eigen bedrijf (export) ben ik regelmatig in West-Afrika. Daar zie ik met eigen ogen de enorme verschillen tussen onze leefomstandigheden en kansen voor met name jongeren. Cees (voorzitter) ontmoette ik terug uit Afrika in de trein vanuit Parijs. Om iets terug doen voor Afrika steunen wij als bedrijf Stichting Faso al jaren. Vanaf eind 2017 ben ik toegetreden tot het bestuur als secretaris. Het mooiste van Stichting Faso vind ik dat we de lokale bestuurders heel veel laten beslissen en dat vrijwel alles lokaal wordt aangekocht. Cultuurverschillen worden hierdoor extra uitgelicht, maar dat is voor ons juist een hele mooie ervaring, want wij kunnen ook nog leren van Afrika.

Bianca Schuurbiers

Penningmeester

Mijn naam is Bianca Schuurbiers, wonend in Rotterdam en sinds dit jaar (2021) met dankbaarheid en trots onderdeel geworden van het bestuur als penningmeester van deze mooie stichting. Wat mij direct aantrok toen ik in contact kwam met de stichting en met Cees (de voorzitter) is de visie van
deze stichting en de toewijding van Cees, het bestuur en de vrijwilligers om de commune Midebdo bestaande uit 52 dorpjes, te ondersteunen en de commune de middelen te kunnen geven om de levensomstandigheden van alle dorpelingen te verbeteren zonder uit het oog te verliezen wat deze
dorpen zo uniek maakt, ofwel niet onze westerse manier op te dringen. Ik heb een financiële achtergrond in de commerciële sector en sinds een jaar of 7 ben ik me gaan richten als financial in de internationale non-profit sector wat ik nog steeds met veel passie en plezier doe. Ik hoop met mijn kennis op financieel gebied in deze sector iets te mogen bijdragen in het verbeteren van de leefomstandigheden van de kinderen, jongvolwassenen, vrouwen en mannen van deze prachtige commune.

Jan Jaap van Kampen

Bestuurslid

Vanaf januari 2014 neem ik deel aan de stichting. Eerst als penningsmeester, nu als algemeen bestuurslid. Daarnaast houd ik me bezig met fondsenwerving. Ik werf fondsen voor onder andere de middelbare school in Midebdo. Deze school heeft dringend behoefte aan spullen, lokalen en een meisjeshuis. Ik ben geboren in Bennekom (1980). Toen ik twee jaar was ben ik naar Burkina Faso verhuisd. We woonden de eerste drie maanden in Boroum Boroum en daarna een ruim jaar in Loropeni. Helaas moesten we met grote spoed terugkeren naar Nederland omdat mijn moeder zwaar getroffen werd door malaria en geelzucht. Toen ik 16 was ben ik met mijn vader terug geweest naar Burkina Faso. Ook al herinnerde ik me bijna niets meer, de geur herkende ik meteen. Mijn vrouw Laurine en ik hebben twee prachtige dochters en handelen in vastgoed. 

Marieke Twigt

Bestuurslid

Ik ben sinds 2018 bestuurslid bij Stichting FASO. Na een eerste kennismaking met het bestuur en een vergadering meegemaakt te hebben hoefde ik niet lang na te denken over de vraag van Cees of ik een rol wilde vervullen in het bestuur. Wat mij meteen aansprak is de basishouding van ‘luisteren, volgen en faciliteren’, waarbij de lokale bevolking en hun ideeën centraal staan. Geen lange lijnen, maar directe communicatie met de mensen daar en gebruikmakend van de lokale structuren om projecten succesvol te laten zijn.
De vrouwen en meisjes van Midebdo hebben een speciaal plekje in mijn hart. Zij hebben nog een ondergeschikte rol, maar veel meisjes en vrouwen willen zich heel graag ontwikkelen en bijdragen aan de ontwikkeling van Midebdo. Deze mogelijkheid kunnen wij hen geven!
Naast de projecten gericht op de vrouwen en meisjes, houd ik mij bezig met de communicatie en PR van Stichting FASO.

Adviseurs

Stichting Faso heeft meerdere adviseurs in Burkina Faso die voor ons de ontwikkelingen waarnemen en advies geven. Hun bijdragen en adviezen zijn van groot belang voor Stichting Faso. Zowel bij het plannen als bij de uitvoering van projecten kijken zij mee en signaleren mogelijke problemen en verbeterpunten. 

Albert

Albert is voormalig medewerker van het AFDC. Tegenwoordig woont en werkt hij in Ouagadougou bij Plan International. Tot zijn vertrek uit Gaoua was hij degene die de zaken voor Stichting Faso regelde namens het AFDC. 

Momo Koko

Koko komt oorspronkelijk niet uit Midebdo, maar hij woonde er jaren en zijn kinderen zijn er opgegroeid. Inmiddels woont hij in een grotere stad, maar de streek ligt hem nog na aan het hart. Hij is erg met de commune betrokken en is altijd bereid om Stichting Faso bij te staan met raad en advies. 

Arouna Ouattara

Is voorzitter van een basisschool in een klein dorpje in de commune Midebdo. Hij is een lichtend voorbeeld voor scholen in de omgeving. 

Steun ons

Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling van een gemeente van 52 dorpjes in Burkina Faso, West Afrika. Dit kunnen we niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig. Steun onze stichting en word donateur!