Schoolresultaten

Lagere school
De “CEP” (zeg maar de ‘CITO-TOETS’)  aan het eind van de lagere school, die toegang geeft tot het middelbaar onderwijs heeft, gerekend over alle 21 scholen van Midebdo, een ongelooflijk goede score: 211 van de 222 leerlingen zijn geslaagd, dus dat is 95%.

Lycée & CEG
De BEPC (zeg maar het ‘MAVO/HAVO-DIPLOMA’, waarbij bedacht moet worden dat aan het eind van de Onderbouw van het Lycée dit examen ook wordt afgenomen, zijn helaas wat teleurstellender.
Het Lycée : 11 van 38 leerlingen zijn geslaagd, dus dat is 40%. 
Het CEG: 9 van 59 zijn geslaagd, dus dat is 15,3%. Dat is bijzonder teleurstellend. Totaal zijn 20 van 97  leerlingen, dus 20,6 % geslaagd. 
Eén van de oorzaken is dat er problemen zijn om vacatures gevuld te krijgen met goede leerkrachten, omdat de scholen onvoldoende geld hebben om ze te betalen. De overheid speelt hierin ook een grote (negatieve) rol door het geld voor het onderwijs met een vertraging tot wel 3 jaar naar de scholen over te maken. 

Lycée eindexamen
Baccalauréat (zeg maar: het ‘ATHENEUM-DIPLOMA): 9 van de 18 leerlingen geslaagd (8 jongens, 1 meisje) dus 50% ; dat lijkt een goed resultaat te zijn.

Plaats een reactie