Onderwijs­projecten

Onderwijs is de basis van elke vooruitgang. Stichting Faso heeft dan ook vanaf het eerste begin het onderwijs in Midebdo ondersteund.

Mediatheek

De fondsen voor de bouw van de Mediatheek zijn rond! 
Wilde Ganzen heeft het project goedgekeurd en neemt een derde van de kosten voor hun rekening!
En eind januari kregen we groen licht van een andere grote donateur voor het
resterende bedrag. De daadwerkelijke bouw kan starten. We zijn hier ontzettend blij mee!

De mediatheek zal leerlingen de mogelijkheid geven veelvuldig gebruik te maken van zowel naslagwerken alsook het internet. Ons lange termijn perspectief is zelfs dat er diverse cursussen via het internet gevolgd kunnen gaan worden.

De Naaischool

Al eerder is een klein gebouwtje – bedoeld voor opleiding van jongeren – in gebruik genomen als ‘naaischool’ voor meisjes / jonge vrouwen uit Midebdo. Zie de foto’s hiernaast.

Sinds die tijd zijn er ontwikkelingen geweest die een ‘naaischool’ nog veel belangrijker maken: door armoede zijn veel meisje van school gehaald – velen van hen hebben geprobeerd wat goud te vinden in de illegale goudmijnen – waar ze dikwijls in bittere armoede en na veel ellende en uitbuiting uit terug zijn gekomen. Juist voor deze meisjes zou het een geweldige kans zijn om een waardige toekomst te kunnen krijgen.

Inspectie Lager onderwijs

In het verleden heeft Stichting Faso veel gedaan voor individuele lagere scholen van Midebdo (denk aan onderwijsmaterialen, renovatie van een school en lerarenwoningen).

Later hebben we ons veel meer op het versterken van de Onderwijsinspectie gericht (denk aan elektriciteit door zonnepanelen en eenvoudige ICT-voorzieningen zoals laptops en een printer) – en we ontdekten dat dat een veel grotere impact heeft op de kwaliteit van alle 18 lagere scholen!

Middelbaar onderwijs

In de loop van de afgelopen 15 jaar zijn er successievelijk 2 middelbare scholen in Midebdo gekomen: een ‘HAVO’ die later ‘Atheneum werd (Het Lycée Départemental de Midebdo) en, enkele jaren geleden, een ‘MAVO/HAVO’ (het CEG de Midebdo). Voor beide scholen heeft Stichting Faso veel kunnen doen.

In het bijzonder het CEG heeft SF breed ondersteund: dat begon al bij het begin: de landelijke overheid zetten een casco-gebouw neer en de Gemeente Midebdo moest de afbouw betalen – waarvoor ze geen geld had… Gevolg: leerlingen en leraren zaten in kale lokalen op het zand, wat enorm veel stof kon geven. Uiteindelijk heeft SF fondsen gevonden om de afbouw te realiseren.

Mediatheek

Door deelname aan het programma Change the Game is bij de schoolleiding het idee ontstaan en uitgewerkt om een Mediatheek te bouwen. De mediatheek stelt de leerlingen in staat om veelvuldig gebruik te maken van zowel naslagwerken alsook het internet. Het lange termijn perspectief is dat er diverse cursussen via het internet gevolgd kunnen gaan worden. De mediatheek is voorzien van zonnepanelen om stroom te kunnen garanderen (op een ecologisch verantwoorde wijze). De mediatheek zal overigens, naast het gebruik door leerlingen, worden opengesteld voor de gehele bevolking. Er zullen bovendien aparte tijden worden ingeruimd voor meisjes en verder voor kinderen met een handicap. Daarmee krijgt deze mediatheek een brede educatieve functie in de gemeenschap van Midebdo.

Projecten lager onderwijs

Versterken van de inspectie

De accu’s die door de zonnepanelen gevuld worden degradeerden steeds verder – tot een niveau dat de mensen van de Inspectie niet meer de gehele werkdag licht hadden en een laptop konden gebruiken.

Daarom heeft SF in maart 2019 besloten om de aanschaf van nieuwe accu’s te financieren – een grote verbetering voor het Inspectie werk – en een zucht van verlichting voor hen.

Toiletten bij de lagere school in Midebdo-dorp

Bij de grote lagere school in het centrale dorp van de gemeente, Midebdo-dorp, waren de toiletten een ruïne geworden. Erg gevaarlijk bovendien. En, bijvoorbeeld, deuren konden niet open of niet dicht waardoor kinderen ‘in het zicht’ naar het toilet moesten.

Het was voor SF al een oude wens om de bouw van nieuwe toiletten te kunnen betalen en begin 2019 is die wens gerealiseerd – tot grote opluchting van het onderwijzend personeel… én de kinderen!

Projecten middelbaar onderwijs

Toiletten voor het CEG

In één project zijn, naast de toiletten voor de lagere school, ook toiletten voor het CEG gebouwd – die waren er tot dat moment simpelweg niet…

Sportmaterialen en een sportveld voor het CEG

Het CEG bezat nog geen voetbal of handbal, laat staan voetbaldoelen en dergelijke. Voor al die sportmaterialen heeft SF fondsen kunnen vinden. En in 2020 heeft SF ook het realiseren van een sportveld mogelijk gemaakt:

Op een groot terrein zijn bomen, struiken verwijderd door een kleine dragline en daarna is het onkruid verwijderd door leerlingen en leraren.

De administratie van het CEG – inclusief elektrificatie

Elementaire zaken als kasten, bureaus, stoelen, een kluis en verder elektriciteit en een laptop + printer waren niet aanwezig in het CEG.

Gaandeweg heeft SF de aanschaf van deze zaken mogelijk kunnen maken, inclusief, in mei 2019, de installatie van zonnepanelen, waardoor er ook elektriciteit is gekomen.

Salarissen van invalkrachten op het CEG

Zoals veel scholen heeft het CEG een tekort aan leraren; daarvoor moeten zij leraren van andere scholen inhuren (die het dan naast hun eigen baan doen). Dat kost geld – en de landelijke overheid loop jaren achter met het overmaken van geld naar de scholen.

Gevolg voor het schooljaar 2019/2020: een belangrijk deel van de lessen zou niet gegeven kunnen worden…
Na uitgebreid bestuursoverleg heeft SF besloten om eenmalig, alleen voor het schooljaar 2019/2020, deze salarissen te betalen.

Training ‘Change the Game’ voor het CEG

‘Wilde Ganzen’ (u kent ze wel) heeft, in samenwerking met een partner in Burkina Faso, een training opgezet waarbij mensen uit BF leren om in hun eigen land, in hun eigen omgeving, zelf fondsen te werven – een fantastisch project!

SF was enorm blij dat het CEG en het Lycée van Midebdo aan deze training mochten meedoen. SF betaalde daartoe 10% van de opleidingskosten.

Administratieve zaken voor het Lycée

Ook het Lycée ontbeerde elementaire zaken, met name bij de start van schooljaar 2019/2020. Daarom heeft SF een eenmalige bijdrage gegeven voor de aanschaf van zaken als papieren en pennen.

Apart daarvan heeft SF betaald voor een televisie en voor onderhoud van printers en een kopieerapparaat.

Zonnepanelen voor het Lycée

Een flink aantal jaren geleden had SF al de aanschaf van zonnepanelen voor enkele lokalen betaald; maar de elektriciteit daarvan was niet genoeg – ook al omdat er laptops mee werden opgeladen. Daarom heeft SF in september 2019 besloten om de aanschaf van méér zonnepanelen, ook voor de administratie, te betalen.

We hopen dat leerlingen nu weer ’s avonds, als het (helemaal) donker is, naar enkele lokalen kunnen gaan om huiswerk te maken.

Training ‘Change the Game’ voor het Lycée

Ook het Lycée doet mee om te leren om zelf fondsen te werven – zoals gezegd, een fantastisch project!

Maaltijden voor leerlingen van het Lycée

Niet alle ouders kunnen een maaltijd betalen voor hun kinderen die op het Lycée zitten; daarom heeft SF ook in 2019 een bijdrage gedaan zodat alle leerlingen een maaltijd kunnen krijgen, ’s middags.

Boeken voor de bieb van het Lycée

Het Lycée had een lokaal beschikbaar om als ‘bibliotheek’ dienst te doen, maar er ontbraken nog heel veel boeken – ook echte leerboeken, voor vakken als Frans of Wiskunde, en woordenboeken.

SF heeft een flinke bijdrage kunnen doen zodat er een kleine 150 boeken konden worden aangeschaft.

training van de leraren

ICT-training voor het personeel van het Lycée

Leraren in Burkina Faso zijn totaal niet vertrouwd met de mogelijkheden van computers en van het internet. Ze leunen, voor hun eigen kennis en voor hun lessen, dan ook totaal niet op de mogelijkheden daarvan.

Daarom heeft SF geld een flinke bijdrage gegeven voor ICT-trainingen voor het Onderwijzend Personeel.

Steun ons

Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling van een gemeente van 52 dorpjes in Burkina Faso, West Afrika. Dit kunnen we niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig. Steun onze stichting en word donateur!