Change the Game

Wilde Ganzen’ – waarschijnlijk u wel bekend – heeft, in samenwerking met partners ‘in het Zuiden’, een training opgezet waarbij de mensen leren om zelf fondsen te werven, in de eigen dorpjes of steden, in hun provincie en het eigen land. Uit Midebdo hebben de 2 middelbare scholen zich hiervoor ingeschreven (van elk 2 directieleden) en één van hen schrijft:
“Change the Game est un outil assez spécifique et très recommandé. Nous sommes fiers de ces acquis (..). Franchement, nous ne pouvons pas vous remercier pour ces opportunités de renforcement de compétences que vous nous offrez »
« “Change the Game is een behoorlijk specifiek instrument en zeer aanbevolen. We zijn trots op deze verworvenheden (..). Werkelijk, we kunnen jullie niet bedanken voor deze mogelijkheden voor het opbouwen van vaardigheden die jullie ons bieden.”

‘Wilde Ganzen’ betaalt 90% van de trainingskosten; Stichting Faso heeft de resterende 10% betaald. Hulde aan ‘Wilde Ganzen’ voor dit ongelooflijk goede initiatief!

Plaats een reactie