Water- en voedselzekerheid

Stichting Faso heeft in veel dorpjes van Midebdo de vreugde van schoon drinkwater gebracht. Heel veel vrouwen en meisjes hoeven daardoor niet meer kilometers te lopen om water te halen. En de mensen uit die dorpen (denk ook aan de kinderen!) hoeven geen vervuild water meer te drinken…

Permacultuur

Permacultuur is een geheel nieuwe ontwikkeling in Afrika. Permacultuur is een agrarische methode waarbij naar voorbeeld van natuurlijke ecosystemen en oude/traditionele tuinbouwmethoden en op basis van met name symbiose, ethiek en ecologie een menselijke leefomgeving gecreëerd wordt die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Eén van onze contactpersonen volgt een training voor permacultuur en wij verwachten hier in de toekomst vele projecten mee te starten.

Huis van de vrouwen

Er zijn in Midebdo nog veel uitdagingen aan te gaan, vooral op het gebied van het toerusten van vrouwen om hen economisch meer onafhankelijk te doen zijn – waarvoor de bouw van het Huis van de Vrouwen nodig is : een ideale plek voor trainingen en voor vergaderingen van vrouwen. Dit zal hen in staat stellen om na te denken over hun problemen en om wegen te bedenken om de vrouw uit de afhankelijkheid te halen waarin ze leven, door middel van de oprichting en versterking van bedrijfjes, verder door onderwijs in praktische vaardigheden zoals naaien,  en het verwerken van lokale producten.

Van een bevriend bouwbedrijf in Woerden ontvangen wij een donatie waarmee we het vrouwenhuis van een container kunnen voorzien. Deze container wordt gebruikt voor opslag (gereedschap, handelswaar) en wordt voorzien van zonnepanelen en een accu zodat er voor de vrouwen stroom zal zijn.

Microkredieten voor de vrouwen

In augustus 2020 is aan ruim 65 vrouwen een microkrediet is gegeven. Inmiddels zijn deze vrouwen een half jaar aan de slag en hebben het krediet gebruikt om handelswaar aan te schaffen of om hun beroep te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld als kapper). Het doel is dat deze vrouwen hierdoor zelfstandig een inkomen verdienen en hun gezin kunnen onderhouden.
We hebben het Comité de Gestion de Microcrédits gevraagd één keer in de drie maanden ons op de hoogte te brengen hoe het deze vrouwen vergaat. Onlangs kregen we het bericht dat alle vrouwen het eerste aflossingsdeel van het krediet heeft kunnen terugbetalen. Gezien de omstandigheden waarin deze vrouwen soms verkeren is dit een bijzonder bemoedigend bericht.  

Drinkwaterprojecten

7 Nieuwe waterpompen

In de periode van begin 2019 tot halverwege 2020 heeft SF de aanleg van 7 nieuwe waterpompen kunnen betalen.

In die periode is ook het toezicht op de projectuitvoering sterk verbeterd: door het ‘provinciebestuur’ is een deskundige afgevaardigd die nauwkeurig toezicht hield op de kwaliteit.

Het water stroomt weer !

Renovatie 3 waterpompen

Van 3 bestaande waterpompen was de verbinding met de ondergrondse watermeren (zg. aquifers) nog volledig in takt maar was de opbouw niet meer te repareren. Voor die 3 dorpjes heeft SF de complete renovatie betaald.

Trotse studenten met hun diploma

Opleiding jongemannen tot reparateur waterpompen

In twee fasen hebben 6 jongemannen een opleiding genoten tot monteur / reparateur van waterpompen. De eerst fase opleiding was in augustus 2019.

In december 2020 hebben heeft SF voor de tweede opleidingssessie betaald. In 2023 hebben gevraagd of de monteurs ook waterpompen elders repareren. En dat doen ze! We hebben dus niet alleen het water in vele dorpen in Midebdo veilig gesteld, maar ook werkgelegenheid gecreëerd.

Het geleerde wordt nu in de praktijk gebracht

Reparatie licht defecte waterpompen

Deze jongemannen hebben, na de eerste opleidingssessie, ervaring opgedaan in 4 dorpen waar de waterpomp een defect had. Dat bleek een pittige leerschool. Nieuwe praktijkervaring moet volgen in 2021!

Steun ons

Stichting Faso zet zich in voor ontwikkeling van een gemeente van 52 dorpjes in Burkina Faso, West Afrika. Dit kunnen we niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig. Steun onze stichting en word donateur!