Concour des Poèmes

Om meer aandacht te geven aan cultureel onderwijs is een ‘Concours des Poèmes des filles’ in Midebdo georganiseerd. De meisjes van de derde klas van de middelbare school zijn uitgedaagd om een gedicht te schrijven over hun droom voor Midebdo. Vijf meisjes hebben deze uitdaging aangenomen en hebben een mooi gedicht ingeleverd. Het winnende gedicht is hieronder opgenomen. 

Poème: l’environnement
 

Il est tout ce qui nous entoure 
Il est beau, magnifique 
Quant il pleut, la douce odeur 
De la terre, des feuilles, des fleurs 
Nous donne la joie de vivre 
C’est un endroit de tranquillité et 
d’harmonie où tout homme, 
Touché de nostalgie, trouve confort
Et consolation 
Car ses fleurs sont à la fois 
Polychromes et multiformes 
Et on y aperçoit des oiseaux 
Dans les frondaisons chantant 
Soir et matin des animaux sauvages 
pamés à l’extreme 
Mais ce qui donne envie d’ y 
Demeurer advantage, à jamais 
À jamais! C’est bien la fraicheur 
Qui découle des fleures.

De omgeving

Het is alles om ons heen 
Het is mooi, prachtig 
Als het regent, geeft de zoete geur 
Van de aarde, bladeren, bloemen 
ons levensvreugde 
Het is een plek van rust en 
van harmonie waar elk mens, 
Geraakt door nostalgie, behaaglijkheid vindt 
En troost 
Omdat de bloemen tegelijkertijd 
Veelkleurig en veelvormig zijn 
En we ontdekken daar vogels  
zingend in het gebladerte 
‘s Avonds en ‘s ochtends wilde dieren 
afgemat ​​tot het uiterste 
Maar dat verlangen geeft om er 
voortaan te blijven, voor altijd,  
Voor altijd! Het is de frisheid 
Die stroomt vanuit de bloeme

Plaats een reactie