Visie op ICT

Visie in Midebdo in 2009
In 2009 werd er in Midebdo op ons verzoek een ‘Comité de Vision’ opgericht dat een Visie voor de toekomst van Midebdo formuleerde – dat leverde een verrassend resultaat op! In het kort:
Doel 1.  Schoon drinkwater en voedselzekerheid
Doel 2.  Werk voor hun jongeren en
Doel 3.  Aansluiting bij de ICT-ontwikkelingen in de wereld
Het eerste hadden we natuurlijk verwacht, maar het tweede en zeker het derde niet. U moet zich voorstellen: het werd geformuleerd in een tijd dat Stichting Faso zojuist voor de eerste elektriciteit in het dorp had betaald (voor het Lagere Schooltje) – dit getuigde werkelijk van Visie..

Sinds die tijd heeft Stichting Faso deze visie als basis genomen van alles wat we doen.

Het ‘Lycée’ – de Middelbare School in Midebdo

We hebben, sinds de oprichting ervan, de Middelbare School in Midebdo ondersteund. Een fantastisch doel. We bevelen (ook) dat werkelijk van harte bij u aan!
Gegeven het totale gebrek aan middelen zijn ook kleine verbeteringen al groot.

ICT
In 2016 konden we bij het bedrijf COMPUMEET 48 Laptops (Dell D630 – zeer degelijke machines) voor een heel mooie prijs aanschaffen. Rijk Ravestein van DATRAVERSE heeft, op basis van Vrije Software, één zo’n laptop ingericht met speciale onderwijssoftware.

Deze laptops zijn in december 2016 in Midebdo aangekomen – zonder besturingssysteem, dus helemaal ‘kaal’, maar mét, op een USB-stick, het Image dat Rijk Ravestein had gemaakt.
De mensen van het Lycée hebben vervolgens, met behulp daarvan, zelf de laptops geïnstalleerd.Het is een enorm succes geworden

Eerst hebben de leerkrachten leren werken met en op de laptops.
Heel onlangs zijn de eerste lessen aan bovenbouwleerlingen gegeven.

COMPUMEET had bij de laptops een beamer als geschenk aan Midebdo gegeven. Ook die is in gebruik genomen! Kunt u zich voorstellen dat wij bewogen waren toen we foto’s kregen van de eerste keer dat er op die school een documentaire werd vertoond…

Helemaal onderaan deze nieuwsbrief tonen we u de bedankbrief die we van het personeel van het Lycée hebben gekregen. We geven hier even de vertaling:

– OFFICIËLE TITELS AFZENDERS –
Van: het Personeel
Aan: Stichting Faso in Nederland
Betreft: bericht van dank

Beste partners,
Wij vermelden dat we uw giften ontvangen hebben en we brengen daarbij onze al onze dankbaarheid over. Er bestaat geen enkele twijfel dat dit materiaal zal bijdragen aan onze pedagogische kennis en ook aan de verbetering van het resultaat van de leerlingen.
We weten niet hoe we jullie moeten bedanken. Het is zéér vriendelijk van jullie.
Ontvang, beste partners, onze heel bijzondere hoogachting
De rector                                                         De vertegenwoordiger van het personeel
Hamidou OUEDRAOGOGO                         Dassa KAMBOU

Plaats een reactie