Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

18-7-2014

Onderwijs

Onderwijs is de basis van elke vooruitgang. Stichting Faso heeft dan ook vanaf het eerste begin het onderwijs in Midebdo ondersteund.

Basisonderwijs
Daarbij ging het aanvankelijk alleen om het basisonderwijs. We hebben als ‘grote einddoel’ om in alle scholen en schooltjes in de dorpjes van Midebdo de voorzieningen op een elementair niveau te helpen brengen.
Onze steun omvat dan ook allerlei, echt elementaire zaken: van reparatie van schoolbankjes tot de aanleg van waterpompen bij lagere scholen (zodat kinderen niet van vervuild oppervlaktewater hoeven te drinken) en van de aanschaf van schrijfmaterialen tot de bouw van een schoolkeuken.
We gaan hier onvermoeibaar mee door!

In 2014-2015 steunden we het basisonderwijs met:

 • Twee lerarenwoningen bij de lagere school in Torkera Bankora
 • Onderwijsmaterialen
 • Reparatie schoolbankjes
 • Verbinding tussen waterpomp en schooltuin zodat de kinderen hun tuintjes kunnen begieten
 • Voorzieningen voor schoolkeuken
 • Helpen met ontwikkeling schooltuintjes
 • Reparatie lerarenwoningen (lekkage)
 • Zie verder ook thema Waterpompen


Inspectie voor het lager onderwijs
Nieuw is dat we de Inspectie gaan ondersteunen; de inspecteur is een gedreven man met een passie voor goed onderwijs; hij heeft van de overheid een gebouwtje gekregen….met NUL voorzieningen. We hebben hem bijvoorbeeld al eens geholpen zodat (een soort) proef-CITO-examens kon kopiëren.
Eén van zijn grote wensen is om de leraren in de schooltjes van Midebdo bij te scholen: 60% van de leraren daar is ongekwalificeerd…
We willen hem en zijn team faciliteren op de volgende punten zodat zij hun werk goed kunnen doen:

 • Elektriciteit - zonnepanelen
 • Laptop, printer, kopieerapparaat
 • Computertraining personeel inspectie en directeuren van lagere scholen
 • Tablets zodat er scholing gegeven kan worden aan onbevoegde leraren
 • Aanschaf educatieve spelletjes (een onbekend fenomeen in Midebdo)
 • Ondersteuning van training leraren


Middelbare school
Later zijn we ook bij de (nieuwe) Middelbare School betrokken geraakt. Burkina Faso gebruikt het Franse onderwijssysteem. De middelbare school in Midebdo had tot op dit moment alleen een onderbouw. (vergelijk het met HAVO). Vanaf 2014/2015 krijgt de school ook een bovenbouw. Leerlingen mogen daarna dus ook naar de universiteit. Hiermee voorkom je dat kinderen ver van hun ouders naar school moeten en het komt de ontwikkeling van de streek ten goede.

Consequenties: Dit betekent om te beginnen een groot gebrek aan klaslokalen! Er dreigen nu klassen van (meer dan) 100 leerlingen per klas... Verder moet de school bepaalde voorzieningen hebben - bijvoorbeeld een natuur- en scheikundelokaal, waar proeven gedaan kunnen worden.

In 2014-2015 steunden we de volgende projectonderdelen:

 • Lampen voor de docenten, zodat ze hun ogen sparen en niet ’s avonds met een zaklamp hun lessen moeten voorbereiden
 • Computertraining leraren
 • Aanvulling boeken bibliotheek
 • Vier klaslokalen
 • Een meisjeshuis, zodat de meisjes niet meer intern bij families hoeven, als ze ver weg wonen; zodat ze ’s middags en ‘s avonds gewoon huiswerk kunnen maken; en om de ratio zwangerschappen te verkleinen
 • Sportmaterialen en verbetering ‘sportveld’