Doneer nu!

NL53 INGB 000 580 7717

8-5-2016

Actie: schoolmaaltijden

Door een sterk tegenvallende oogst in 2015 dreigt er wederom honger voor sommige bewonders van Midebdo. Stichting Faso heeft daarom besloten het verzoek van de middelbare school van Midebdo in te willigen en de schoolmaaltijden deels te subsidieren. Kwetsbare leerlingen hoeven dan nog maar 1/3e van de prijs te betalen, terwijl normale leerlingen nog 2/3e betalen (8 euro cent).


De tegenvallende oogst in Burkina Faso staat niet op zichzelf. Een grote droogte haalt inmiddels het nieuws ook in Nederland nu een grote hongersnood in Oost-Afrika dreigt, met name in Zuid Soedan. Hoewel echte hongersnood niet snel voorkomt in Midebdo, zijn de gevolgen van slechte oogsten wel altijd merkbaar. Zo zijn er wel altijd kinderen die ondervoed zijn. Wij weten dit omdat zij worden geregistreerd en nauwlettend gevolgd door het gezondheidscentrum in Midebdo. Het gaat hier meestal om kleuters. Voor schoolgaande kinderen kan een slechte oogst betekenen dat er minder geld is om bijvoorbeeld schoolmaaltijden te betalen. 

 

actie_maaltijden.png


Het subsidieren van de schoolmaaltijden van de middelbare school doen we dus om andere redenen dan directe hongersnood. Door de tegenvallende oogst van 2015 hebben de ouders van de kinderen minder inkomen. Het is dus moeilijker voor hen om het abonnement voor de schoolmaaltijden te betalen. Als veel ouders stoppen met het afnemen van deze abonnementen, dan komt het uberhaupt aanbieden van deze maaltijden weer in gevaar. Voor de school wordt het dan een financieel risico dat zij ook niet kunnen nemen. De schoolmaaltijden vormen echter een belangrijk onderdeel van het schoolsysteem. Het verzekert dat scholieren goed gevoed kunnen studeren. Dat betekent dat ze beter kunnen opletten omdat ze niet worden afgeleid door honger, maar ook niet versuft of verslapt zijn erdoor. Verder zorgen de schoolmaaltijden vaak voor wat extra vitamines door de groentes uit de schooltuinen en dus gezondere scholieren met meer weerstand. Tenslotte verzekeren de maaltijden dat scholieren uberhaupt naar school komen. In Burkina Faso is het namelijk traditie dat er ’s morgens gekookt wordt en dat iedereen die aanwezig is mag eten. Wat over is, is voor de avondmaaltijd. Als kinderen dus op school zijn, maar er zijn andere mensen bij hen thuis, dan dreigen deze kinderen minder eten van huis uit te krijgen, want er is ’s avonds minder over. Dit wordt vaak genoemd als reden voor het wegblijven van scholieren in het ‘magere’ seizoen – de laatste maanden voordat er weer geoogst kan worden. Als de leerlingen tenslotte een deel van het schooljaar missen, dan betekent dat meestal dat ze het schooljaar niet meer af zullen maken en verkleint hun kans op een diploma.


Hoe schrijnend de situatie is blijkt wel uit de bedragen waar het om gaat. De schoolmaaltijden kosten slechts 11 euro cent per dag, maar dit is voor veel ouders al veel geld. Voor kwetsbare kinderen, zoals wezen, is het al helemaal onbetaalbaar. Stichting Faso heeft toegezegd om tot het eind van het schooljaar de maaltijden te subsidieren zodat normale leerlingen nog maar 8 euro cent hoeven te betalen en de kwetsbare kinderen nog maar 4 cent. In totaal is voor deze actie 360 euro nodig.


Helpt u mee? Stort uw bijdrage op NL53 INGB 0005 8077 17 o.v.v. “Maaltijden leerlingen”

Tags

Deze website gebruikt Cookies. Deze doen niks, behalve ons zeggen dat u een anonieme gast bent. Als u een account had, dan zou uw gebruikersnaam en sessie-informatie in de cookie worden opgeslagen.